submit


هدف ما این است که ما ارائه به کاربران با یک چت تصویری آسان برای استفاده و غنی از ویژگی های. برای شروع چت تصویری ضربه بزنید بر روی دکمه»شروع»در برنامه چت. شما خواسته خواهد شد که برای فعال کردن دوربین خود را و پس از آن فعال است, شما شروع خواهد شد فورا چت با تصویری با مردم است. شما خواهد شد را در رابطه با فرد دیگری به طور تصادفی هر بار که شما دکمه»بعدی»را فشار دهید. اگر شما در پیدا کردن به صحبت با کسی که به نظر می رسد جالب, فقط همین نیست دکمه»بعدی»را فشار دهید و شما قادر خواهید بود به صحبت با این فرد تا زمانی که یکی از شما فشار دکمه»بعدی»را برای خروج از این گفتگو

About