هدف ما این است که ما ارائه به کاربران با یک چت تصویری آسان برای استفاده و غنی از ویژگی های

شما خواسته خواهد شد که برای فعال کردن دوربین خود را و پس از آن فعال است, شما شروع خواهد شد فورا چت با تصویری با مردم است

شما خواهد شد را در رابطه با فرد دیگری به طور تصادفی هر بار که شما دکمه»بعدی»را فشار دهید. اگر شما در پیدا کردن به صحبت با کسی که به نظر می رسد جالب, فقط همین نیست دکمه»بعدی»را فشار دهید و شما قادر خواهید بود به صحبت با این فرد تا زمانی که یکی از شما فشار دکمه»بعدی»را برای خروج از این گفتگو

About