برای شرکت در بحث های ما با میلیون اعضای دیگر — آن را سریع و رایگان. بعضی از انجمن ها می توان تنها توسط اعضای ثبت شده. پس از شما آن را عجیب و غریب اما من خطر در صورتی که کسی در جایی مانند من به دنبال یک رابطه جدی است. من من زندگی در فرانسه اما من برنامه ریزی برای زندگی در آمریکا در چند ماه. قبل از ورود من به آن خواهد بود بسیار خوب را به دانش چون من تمام خواهد شد به تنهایی آنجا ما عظیم کشور است. آن را به اندازه یک قاره است ، آن بهتر خواهد بود اگر شما در فروم نوشته شده برای شهرستان شما در حال حرکت (یا فروم برای نزدیک ترین شهر بزرگ به هر حال).

افراد به دنبال روابط از دیگر کشورها ممکن است صرفا به دنبال یک کارت سبز و هم سرگرم کننده.

هر کسی در پاسخ باید مراقب باشید

به پست و دسترسی به تمام ویژگی های ما بسیار محبوب فروم.

آن را سریع و رایگان است

بیش از دلار, جایزه شده است با توجه به فعال پوستر در فروم ما.

اضافی عملیات برنامه ریزی شده است

About