submit


چگونه هنرمندان و نویسندگان جهان را ببینید. ما شما را به تقاطع که در آن فرهنگ در دیدار, اخبار و درگیر با آنچه اتفاق می افتد در زندگی ما امروز. از دوشنبه تا جمعه در. ساعت به وقت پاریس. یک دمدمی فرانسه و فرانسه از والا به مسخره. روز پنج شنبه در. ساعت به وقت پاریس. ما پنل پاریس-روزنامه نگاران بر اساس بررسی هفته اخبار بین المللی: این داستان ساخته شده است که سرفصل و همچنین کسانی که شما ممکن است از دست رفته. به ما بپیوندید و هر جمعه در. ساعت به وقت پاریس

About