submit


09.2017: کاهش محبوبیت این سایت مشاهده شده در سال 2016 و 2017 روند فقط بدتر شده است. در مجموع در ماه سپتامبر 2017 صفحه 24 از آشنایی کاربران از فرانسه آمد 2.8 میلیون بار (در مقابل 3.37 میلیون در ماه اکتبر 2016). کاهش علاقه در منابع آشکار است.

اما با وجود این موانع اعضای ما «بالا 10» هنوز هم سزاوار یک داستان جداگانه مورد خودتان.

سایت ما این است که موقعیت خود را به عنوان «مناسب» سایت دوستیابی رایگان.

About