submit


اشتراک گذاری عکس ها و ویدئوها و فایل های در اسکایپ و به سرعت پیدا کردن مطالب به اشتراک گذاشته شده در گالری از مکالمات. اشتراک گذاری عکس ها و ویدئوها و فایل های در اسکایپ و به سرعت پیدا کردن مطالب به اشتراک گذاشته شده در گالری از مکالمات. با اسکایپ شما می توانید به راحتی خود را جمع آوری دوستان خود را به خانواده و همکاران خود را در همان محل به بحث در مورد به طور منظم با گروه تماس تصویری در دسترس برای همه رایگان است. لحظات گرانبها از یک تماس اسکایپ با شما عزیزان و یا صرفه جویی در یک جلسه مهم با همکاران است. تماس در تلفن همراه و تلفن ثابت از هر نقطه در جهان با قیمت های بسیار مناسب نرخ با تشکر از اسکایپ. دریافت یک شماره تلفن محلی در یک کشور دیگر و یا یک منطقه و پاسخ به تماس ها در اسکایپ. هیچ اضطراری تماس با اسکایپ نیست جایگزینی برای تلفن خود را و می تواند به خدمات اورژانس تماس بگیرید

About