اشتراک گذاری عکس ها و ویدئوها و فایل های در اسکایپ و به سرعت پیدا کردن مطالب به اشتراک گذاشته شده در گالری از مکالمات. اشتراک گذاری عکس ها و ویدئوها و فایل های در اسکایپ و به سرعت پیدا کردن مطالب به اشتراک گذاشته شده در گالری از مکالمات. با اسکایپ شما می توانید به راحتی خود را جمع آوری دوستان خود را به خانواده و همکاران خود را در همان محل به بحث در مورد به طور منظم با گروه تماس تصویری در دسترس برای همه رایگان است.

تماس در تلفن همراه و تلفن ثابت از هر نقطه در جهان با قیمت های بسیار مناسب نرخ با تشکر از اسکایپ.

دریافت یک شماره تلفن محلی در یک کشور دیگر و یا یک منطقه و پاسخ به تماس ها در اسکایپ

هیچ اضطراری تماس با اسکایپ نیست جایگزینی برای تلفن خود را و می تواند به خدمات اورژانس تماس بگیرید

About